Contract opzeggen

Bij aankoop van producten op de e-shop SmartLashes heeft de klant het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van reden af te zien van de koopovereenkomst.

Hoe gaat u te werk bij het retourneren?

 • Druk het klachtenformulier af en vul het volledig in. U vindt alle benodigde informatie om het formulier in te vullen op uw factuur

 • Voeg een kopie van de factuur bij het pakket.
 • Verpak de goederen zorgvuldig om beschadiging tijdens transport te voorkomen.
 • De goederen moeten binnen 14 dagen na ontvangst, in de originele verpakking en inclusief alle onderdelen, worden teruggestuurd naar het adres van het bedrijf:


Intersmart, s.r.o.

Nekvasilova 692/27

Praag 8 186 00

Tsjechische Republiek

 • De koper draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen naar de verkoper. Wij accepteren geen rembourszendingen.
 • We zullen je binnen 14 dagen per e-mail informeren over het resultaat van de herroeping van het contract. Je ontvangt per e-mail een creditnota.

 

Welke goederen vallen onder het herroepingsrecht?

Geretourneerd kunnen alleen producten worden die:

 • binnen 14 dagen na aankoop zijn.
 • verpakt zijn in de originele verpakking.
 • geleverd zijn met alle onderdelen die deel uitmaakten van de oorspronkelijke verpakking.
 • niet zijn gebruikt.
 • de hygiënische verpakking niet beschadigd hebben.
 • niet beschadigd zijn.
 • geen tekenen van gebruik vertonen.

 

In geval van niet-naleving van een van de bovenstaande vereisten, hoeft de verkoper niet het volledige aankoopbedrag van het product aan de klant terug te betalen of kan hij het verzoek om van het contract af te zien afwijzen. Het terugbetaalde bedrag zal individueel worden beoordeeld.

 

Hoe wordt de periode van 14 dagen berekend?

De herroepingstermijn duurt 14 kalenderdagen, geen werkdagen, en begint op de kalenderdag die volgt op de ontvangst van de goederen door de klant (bijv. als de klant de goederen op vrijdag ontvangt, wordt de herroepingstermijn berekend vanaf zaterdag).

Om aan de termijn te voldoen, is het bepalend wanneer de herroeping wordt verzonden. De herroepingstermijn wordt dus geacht te zijn nageleefd als de klant de verkoper tijdens de herroeping laat weten dat hij de overeenkomst herroept.

 

Wanneer en hoe wordt de klant terugbetaald?

De verkoper is verplicht om het bedrag binnen de wettelijke termijn van 14 dagen aan de klant terug te betalen via een bankoverschrijving. Het bedrag kan niet aan de klant worden terugbetaald voordat de goederen zijn teruggestuurd naar de verkoper. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de klant.